ПРАВИЛНА ЦЕНА

Наличието на ценови етикет на вашият продукт на регала е един от основните фактори той да бъде купен. Когато за продукта няма цена, често клиента се насочва към друг подобен, на който вижда актуална информация за стойността. Ако цената не е актуална, това също оставя клиента с неприятно усещане.

Защо е важно наличието на ценови етикет?

70% от покупките се извършват на мястото на продажба. Ако вашият продукт не е наличен, вие губите не само продажбата, но вероятно и клиент за цял живот.

64% от всички купувачи казват, че изживяването в магазина има най-голямо влияние върху решението им за покупка. Уверете се, че вашият продукт е представен добре и е ангажиращ клиента.

Цената е основен фактор при вземането на решение за покупка. Ако на регала няма цена за продукта, над 90% от клиентите ще се откажат от продукта и ще вземат този на конкурентите, за който виждат цена.

Актуалната и правилна цена на продукта на регал допринася за вземането на решение от страна на клиента за покупка. Чрез етикета клиента може да направи съпоставка и да прецени кой продукт е по-изгоден за него или може да си позволи.

имате нужда от услугата?

КОМПАНИЯТА С&К Мърчандайзинг ООД предоставя широк диапазон от мърчандайзинг услуги за подкрепа на бранд / продуктови линии в търговските обекти и гъвкави модели за прилагане и ценообразуване

КОНТАКТИ