Подредба по срок на годност

“С и К Мърчандайзинг” следи за клиентите си, да се поддържат продуктите им на склад и да се подреждат както в склада на магазина, така и на регал по срок на годност.
защо подредбата по срок на годност е важна?
70% от покупките се извършват на мястото на продажба. Ако вашият продукт не е наличен, има вероятност клиентите да преминат към конкурент и може да не се върнат към вашата марка.
Подредбата на продуктите въз основа на срока на годност намалява развалянето, увеличавайки маржовете на печалба и минимизарайки разхода за унищожение.
Често пъти нашите клиенти договарят с търговските вериги условия за бракуване на стоката под формата на процент, като неминуемо от това следва, че обектите поръчват продукти с такова условие с особено внимание и в повечето пъти в минимално количество. Правилната подредба и следенето на сроковете на годност е от изключителна важност и за това служителите в обектите да се чувстват спокойни, че няма да се наложи да бракуват продукта и поръчват повече от него.
Свежият продукт създава добро усещане в клиента, което той запомня и търси при следващото си пазаруване.

имате нужда от услугата?

КОМПАНИЯТА С&К Мърчандайзинг ООД предоставя широк диапазон от мърчандайзинг услуги за подкрепа на бранд / продуктови линии в търговските обекти и гъвкави модели за прилагане и ценообразуване

КОНТАКТИ