Подредба по планограма

С добре изпълнени планограми вашите артикули винаги са на пазара, а броят на инвентара е точен.

Услугата по подредба и поддържане по планограма гарантират,
че вашият продукт е наличен и е на мястото на продажба.

Защо планограмните услуги са важни?

0%
70% от покупките се извършват на мястото на продажба. Ако вашият продукт не е наличен, вие губите не само продажбата, но вероятно и клиент за цял живот.
0%
64% от всички купувачи казват, че изживяването в магазина има най-голямо влияние върху решението им за покупка. Уверете се, че вашият продукт е представен добре и е ангажиращ клиента.
0%
Добре подреденият рафт повишава продажбите средно с 6%.
0%
Услугите за подредба по планограма спомагат за намалявато на вероятността за изчерпване на стоки средно с 23%.

имате нужда от услугата?

КОМПАНИЯТА С&К Мърчандайзинг ООД предоставя широк диапазон от мърчандайзинг услуги за подкрепа на бранд / продуктови линии в търговските обекти и гъвкави модели за прилагане и ценообразуване

КОНТАКТИ