Защо “С & К Мърчандайзинг”

Екипът на “С и К Мърчандайзинг” е екип от опитни експерти. Нашият ръководен екип носи дългогодишен опит в търговията на дребно, включително управление на корпоративни инвентари, мърчандайзинг, операции и производство. Нашият задълбочен опит в търговията на дребно движи фирмената стратегия, процес и разбиране на нуждите на нашите клиенти и желаните резултати.

Технология

“С и К Мърчандайзинг” използва платформа и мобилно приложение, за да движи развитието си. Чрез нашето приложение ние предоставяме на нашия екип информацията за клиентите ни, планираме услугите и изпълнението им и изготвяме отчет от нашите мърчандайзери. Нашата платформа позволява повече гъвкавост в услугите, които предоставяме, и персонализирани задачи, които изпълняваме за нашите клиенти.

Обучение

“С и К Мърчандайзинг” разполага със специалисти, които обучават лице в лице в магазина всички нови мърчандайзери. От мърчандайзерите също се изисква да вземат онлайн образователни модули, за да бъдат в крак с процеса на мърчандайзинг на “С и К Мърчандайзинг”, промените в изискванията на търговците на дребно и новите клиентски услуги. Наградената програма за обучение на компанията осигурява по-дисциплинирани и по-добре информирани мърчандайзери, което води до ефективно изпълнение на задачите и надеждно събиране на данни.

Отчети

Нашата платформа позволява на екипа ни да събира и отчита данни по начина, по който клиентите ни искат. Можем да персонализираме вида на данните и формата на отчета, за да отговарят на вашите нужди. Предоставяме както отчети на ниво обобщение, които показват общ преглед на резултатите от посещенията, така и отчет на ниво магазин при завършване на услугата. Най-важното е, че нашите клиенти получават навременни отчети по време на услугата и след нейното приключване.

Съответствие

Екипът за вътрешно съответствие на “С и К Мърчандайзинг” гарантира навременното изпълнение на услугите и одитите за работата на нашите мърчандайзери. Този екип отговаря за навременните посещения на магазина и поддържането на постоянно покритие на магазина. Екипът за съответствие проверява 100% от снимките, направени по време на услугите, за контрол на качеството.

Качествени мърчандайзери

Мърчандайзерите са сърцето на всяка мърчандайзинг компания. Без качествени мърчандайзери и най-добрата стратегия, процес и поддръжка няма да дадат добри резултати. Чрез обучение, задания за магазини и опитни специалисти по набиране на персонал “С и К Мърчандайзинг” се гордее с високоефективния мърчандайзинг екип, който изпращаме в обектите всеки ден.

Group 1

Наемане на правилните хора

Успехът започва с наемането на подходящия за работата. В “С и К Мърчандайзинг” ние имаме опит в наемането за позиции в сферата и оценяваме кандидатите за ефективност в шест основни компетенции, включително управление на времето, вземане на решения, почтеност, доверие, междуличностни умения и технически способности. Оценяването на тези компетенции е доказало във времето, че изгражда високоефективни и дългогодишни мърчандайзери в компанията.

Group 1

Приятелска среда

Нашият опит показва, че запознаването дава по-добри резултати. Мърчандайзерите на “С и К Мърчандайзинг” са разпределени да отговарят за конкретни магазини, които обслужват редовно. Чрез установяването на страхотни взаимоотношения с екипите в магазина, нашите мърчандайзери са по-способни да помогнат със задачи като коригиране на наличността, поставянето на дисплеи или рекламни приспособления и поддържане на стокова наличност в склада на магазина.

Group 1

Контрол

Нашите обучители и супервайзори някога са били мърчандайзери и продължават да изпълняват задълженията си по мърчандайзинг. Наличието на този опит помага да оформим нашето обучение и е канал за обратна връзка на ниво магазин, за да подобрим начина, по който комуникираме и взаимодействаме с нашия мърчандайзинг екип.

Услуги

“С и К Мърчандайзинг” предлага редица мърчандайзинг решения, от одити на планограми и дисплеи до събиране на информация за конкуренцията. Нашият опитен екип задава правилните въпроси, за да разбере вашите нужди и как най-добре можем да помогнем. Задачите, включително отговаряне на въпроси, заснемане на снимки и докладване, са гъвкави и съобразени с вашите нужди и оптимизирани за съответния клиент.

КОМПАНИЯТА С&К Мърчандайзинг ООД предоставя широк диапазон от мърчандайзинг услуги за подкрепа на бранд / продуктови линии в търговските обекти и гъвкави модели за прилагане и ценообразуване

КОНТАКТИ