Допълнително излагане

Маркетинговите активности в магазина ангажират клиентите и помагат на вашия продукт да се открои от конкуренцията.

Дисплеите, излагането на челни регали, палетни зони и други подобни допринасят за страхотно представяне на марката и възможностите за продажби. “С и К Мърчандайзинг” има ангажимента да позицинионира вашата втора точна на продажба на възможно най-доброто място в магазина или на договореното от вас място, да подреди определените продукти, да постави правилни етикети и да се грижи тази точка винаги да има достатъчно наличност през целият период на промоцията.

0%
Маркетинговите активности в магазина могат да увеличат продажбите с до 20%.
0%
70% от решенията за покупка се вземат в точката на продажба. Откроете вашия продукт от конкуренцията.
0%
Правилното позициониране на продукта на допълнителните точки на продажба от страна на служителите в обектите е средно 40% или по-малко.
0%
64% от всички купувачи казват, че изживяването в магазина има най-голямо влияние върху това, което избират да купят. Уверете се, че вашият продукт е привлекателен за клиента.

имате нужда от услугата?

КОМПАНИЯТА С&К Мърчандайзинг ООД предоставя широк диапазон от мърчандайзинг услуги за подкрепа на бранд / продуктови линии в търговските обекти и гъвкави модели за прилагане и ценообразуване

КОНТАКТИ