Грижа за продукта

Вие доставяте, ние се грижим за продукта ви в търговският обект.

ИЗЛОЖЕН ПРОДУКТ, С ЛИЦЕ КЪМ КЛИЕНТА
Мърчандайзерите на “С и К Мърчандайзинг” следят за достатъчната наличност от продукта, както на регал, така и в склада на магазина. Те се грижат да няма продукти с лош търговски в търговската зала и сигнализират на момента, ако установят продукт с проблем (например: надути опаковки, видими елементи не характерни за продукта, фабрично незатворени опаковки и други).
Проследяване на продукта, на регал и в склад
Мърчандайзерите на “С и К Мърчандайзинг” следят за достатъчната наличност от продукта, както на регал, така и в склада на магазина. Те се грижат да няма продукти с лош търговски в търговската зала и сигнализират на момента, ако установят продукт с проблем (например: надути опаковки, видими елементи не характерни за продукта, фабрично незатворени опаковки и други).
Проследяване на наличност
Коректните наличности в обекта са от решаващо значение особено в категорията бързооборотни стоки. Неточните количества оказват влияят на поръчките, създавайки често пъти предпоставка за изчерпана наличност, в следствие на което вие имате пропуснати продажби.
Подаване на информация
за наличност на продукта
Благодарение на нашата добра организираност мърчандайзерите на “С и К Мърчандайзинг” имат възможността да подадат навременна информация за промяна в статуса на продукта в различните търговски вериги, която да достигне максимално бързо до вас.

имате нужда от услугата?

КОМПАНИЯТА С&К Мърчандайзинг ООД предоставя широк диапазон от мърчандайзинг услуги за подкрепа на бранд / продуктови линии в търговските обекти и гъвкави модели за прилагане и ценообразуване

КОНТАКТИ